0492-323256 of 06-22012534  Ook ’s avonds of in het weekend!

Voorwaarden en Privacyverklaring

 

"Op Reis met Jeanne" is voortaan aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert de reiziger de teruggaaf van vooraf betaald reisgeld in het geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisatie.

Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van Op Reis met Jeanne / Verhagen Leisure b.v.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Op Reis met Jeanne / Verhagen Leisure b.v. aangeboden reizen en diensten. Publicaties zijn te allen tijde onder voorbehoud van drukfouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij uw boeking gecommuniceerd.

Deelnemer: Degene die als reiziger mee gaat op reis.

Inschrijving: Aanmelden voor een reis kan via mail, via de website of telefonisch. Na aanmelding ontvangt u een reservering tevens factuur, waarop het gereserveerde staat vermeld.  Wanneer de deelnemer/ deelnemers de bevestiging/factuur ontvangen hebben  is (zijn) de deelnemer(s) aan deze overeenkomst gebonden.

Prijzen: Tenzij anders overeengekomen is het bedrag van de reis inclusief BTW. Maar exclusief  consumpties en exclusief reis- en annuleringsverzekering. Bij het afsluiten van de overeenkomst zal een aanbetaling worden gevraagd. Verdere betalingen moeten voldaan worden op de overeengekomen tijdstippen

Prijswijzigingen voorbehouden. Verhagen Leisure/ Op Reis met Jeanne  behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen indien daartoe aanleiding is vanwege hoge wisselkoersen/ heffingen/ belastingen. U zult daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Betaling/aanbetaling.  

De aanbetaling dient binnen de gestelde termijn op het vermelde bankrekeningnummer  te worden gestort. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek  binnen te zijn. Boekt u een reis met vertrek binnen 6 weken, dan dient u bij inschrijving het gehele bedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Daar wordt de deelnemers  schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Verhagen Leisure/ Op reis met Jeanne heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

 

Verzekeringen:

 Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u via Verhagen Leisure / Op Reis met Jeanne  een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Wij raden u aan beide verzekeringen af te sluiten! Voorkeur heeft dat de deelnemers hun verzekeringen regelen via hun eigen verzekeringsagent.

Annulering:

Op Reis met Jeanne / Verhagen Leisure b.v. behoudt zich het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U zult hiervan ruim voor vertrek van  op de hoogte worden gesteld. Indien het zich voordoet zullen wij u een passend alternatief aanbieden of wanneer gewenst u het geld terug storten. Bij annulering door de deelnemer wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte of familieomstandigheden – is de deelnemer verplicht de dientengevolge door Verhagen Leisure/ Op Reis met Jeanne geleden schade te vergoeden. Annulering door de deelnemer kan voor de aanvang van de reis schriftelijk of telefonisch gedaan worden. De deelnemer is bij annulering de onderstaande schadevergoeding verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.

b. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.

c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom.

d. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 70% van de reissom.

e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.

f. Bij annulering vanaf de 7e dag  tot en met de vertrekdag:  de gehele reissom.

 Dit kan worden voorkomen door: het afsluiten van een annuleringsverzekering op het moment dat u de reis boekt.

 

Wijziging van de overeenkomst.

Verhagen Leisure/ Op Reis met Jeanne is gerechtigd om de reis, (volgorde van) de excursies enz. aan te passen. Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat Verhagen Leisure/ Op Reis met Jeanne in dat geval zijn uiterste best doet u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden. Wij houden ons het recht voor een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname.

Excursies, entreegelden en gidskosten;

De excursies, entreegelden en gidskosten tijdens het aangeboden programma zijn inclusief, tenzij dit anders wordt vermeld.  U kunt zelf de keuze maken om deel te nemen aan de excursies en rondleidingen, echter u ontvangt geen deelrestitutie van de reissom indien u niet deelneemt aan een georganiseerde activiteit. Deelname aan excursies en rondleidingen is altijd op eigen risico. Voor excursies die u eventueel zelf ter plaatse boekt is Verhagen Leisure b.v./ Op Reis met Jeanne niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Aansprakelijkheidsbeperking.

Verhagen Leisure / Op Reis met Jeanne doet zijn best om de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Verhagen Leisure b.v. /Op reis met Jeanne is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die tijdens de reis is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade (waaronder diefstal of verlies) waartegen de reiziger verzekerd kan zijn (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. De reisorganisator is nimmer verantwoordelijk voor derving van reisgenot.   De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van enige verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en of annuleringsverzekering.

De reiziger draagt zelf gehele verantwoordelijkheid voor zijn gedragingen en de gevolgen daarvan.

bevestigd. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede voor door Verhagen Leisure / Op Reis met Jeanne ingeschakelde derden.

 

Diverse verplichtingen van de reiziger:

 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren.  De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of paspoort.  Iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn, en het bij zich hebben van een geldig identiteitsbewijs. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument.

 

Bagage:

 De reiziger is verplicht voor aanvang van de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.  Bagage die zich in een onbeheerde touringcar bevindt is niet verzekerd. Het achterlaten van bagage in de touringcar gebeurt te allen tijde op eigen risico. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Op  Reis met Jeanne/ Verhagen Leisure b.v.  zal u indien gewenst behulpzaam zijn bij de afhandeling van de evt. geleden schade. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding. Wij adviseren u géén kostbare of waardevolle spullen mee te nemen.

 

Hotel:

Op Reis met Jeanne / Verhagen Leisure behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien mogelijk wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Voor een 1-persoonskamer dient een toeslag te worden betaald.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

We vinden jouw privacy belangrijk en daarom willen we transparantie bieden over de gegevens die we van je verzamelen. Dit nemen we heel serieus. We informeren je hoe we die gegevens gebruiken en over wat jouw rechten zijn in het beheren van je persoonsgegevens.

Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

Over Op reis met Jeanne

Opreismetjeanne.nl wordt beheerd door Jeanne Verhagen – van der Aa  en is gevestigd op Statenweg 13 in Boekel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55342736 met btw nummer NL8516.63.072.b .01

Op alle diensten die opreismetjeanne levert, gelden de algemene voorwaarden.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Gegevens worden opgeslagen voor de volgende doeleinden:


Afmelden nieuwsbrief

Wanneer je onze nieuwsbrief/ mails ontvangt, is het altijd mogelijk jezelf uit te schrijven. Dit kan door contact met ons op te nemen. We zullen je gegevens dan direct uit ons nieuwsbriefsysteem verwijderen. Mocht je klant bij ons zijn dan blijven de gegevens wel bewaard in onze klantenadministratie.

Klant worden bij Opreismetjeanne

Wanneer we je als klant mogen verwelkomen, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens uitsluitend voor het kunnen uitvoeren van deelname aan een reis of dagtocht en het kunnen uitvoeren van de reis en de administratieve handelingen die hieruit voortvloeien.

We schrijven nieuwe klanten meteen in voor onze nieuwsbrief waarin we reizen aanbieden die interessant kunnen zijn voor onze klanten. We gebruiken dit nooit voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven door derde partijen. Wanneer we wel commerciële nieuwsbrieven gaan versturen zullen we je daarvoor vooraf expliciet om toestemming vragen.

De beveiliging van je persoonsgegevens

Om je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen zijn te beschermen hebben we passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd doormiddel van een SSL-certificaat en zijn uitsluitend bereikbaar met inlognaam en wachtwoord.

 

 Op de  website worden geen advertenties van derden getoond.

 

Foto’s

Na afloop van reizen worden foto’s  gepubliceerd op de website van Opreismetjeanne.

 

Facebook

We gebruiken cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat we voor jou relevante advertenties kunnen weergegeven.

 

YouTube

YouTube is een videodienst voor het plaatsen van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze video widget kunnen we videocontent op onze site plaatsen. Na afloop van een reis kan een youtube filmpje worden geplaatst op de website Opreismetjeanne.nl

 

Gastenboek

Degene die  teksten plaatst in het gastenboek is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Op reis met Jeanne kan teksten aanpassen of verwijderen als het niet past in de geest van de reizenbranche.

 

 Externe links

Soms tref je op onze site een link aan die verwijst naar een externe website. Wanneer je op zo’n link klikt, kan het voorkomen dat  je op een andere website terecht komt welke niet in beheer is van Opreismetjeanne. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie en of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens

We bewaren jou gegevens in onze klantenadministratie tenminste 5 jaar.

 

Waar heb je recht op?

Je hebt ten alle tijden het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Vanaf het moment van intrekken zullen we je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Ook heb je recht op inzage van je persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, neem dan contact met ons op.
Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te laten passen, neem ook hiervoor contact met ons op.

Daarnaast heb je ook het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

 

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijk verplichting te voldoen bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering.


Wijzigingen

We hebben het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden in werking op moment van publiceren van de nieuwe verklaring.


(Publicatiedatum privacyverklaring Opreismetjeanne.nl 17-05-2018)

Informeer naar de mogelijkheden van individuele reizen op maat
Voor compleet verzorgde meerdaagse bus- en vliegreizen en dagtochten naar bijzondere bestemmingen
Webdesign: De Geus Internet